Not Reported Sites in Anantapur district
Clientid Location Mandal
12583
Dosaludiki_ARG
Guntakal
12578
Isuralapalli_ARG
Gooty
12613
Devanuppalapadu_ARG
Peddapappur
12633
Shaiksanipalle_ARG
Uravakonda
12638
Kalluru_ARG
Yellanur
12621
Bokkasampalle_ARG
Roddam
12601
Sirivaram_ARG
Lepakshi
12602
Kothalam_ARG
Madakasira